ELBILLADING PRIVAT

KRAVET TIL LADING AV ELEKTRISKE KJØRETØY / PLUG-IN HYBRID                                                                                                                                                                  IHT.NEK 400-7-722 :2014

Egen 10A sikring med jordfeilbryter type B på vanlig stikkontakt. Ved høyere ladestrøm anbefales egen ladestasjon og overspenningsvern.


 

Stadig flere eneboliger, borettslag og sameier ønsker å installere ladestasjoner ettersom flere beboere skaffer seg elbil. Felles- og energikostnader skal ofte fordeles på hver enkelt elbilist. I tillegg kompletterer ladeinfrastruktur på arbeidsplassen ladebehovet. Det handler om å finne smarte løsninger som utnytter og optimaliserer tilgjengelig effekt som er tilpasset fremtidens elbilpark.

K2 Elektro AS leverer ladere til både en enkelt garasje så vel som til store anlegg med kommunikasjon, administrasjon og betalingsløsninger.