PRIVATBOLIG

Hvorfor bør jeg velge solceller?

Det er knyttet en rekke fordeler til solenergi, slik at dette sannsynligvis også er gunstig for deg. Her er noen eksempler:

 • Solenergi er en miljøvennlig energikilde, og strømmen produseres lokalt.
 • Med solceller unngår man strømtap under transport samt inngrep i naturen, som for eksempel store kraftlinjer.
 • Solceller fungerer godt i Norge – like godt som for eksempel i Tyskland.
 • Et solcelleanlegg reduserer husstandens CO2-utslipp med opptil flere tonn i året.
 • Med et solcelleanlegg forbedres energimerkingen til boligen din, og dermed også verdien.
 • Solcelleanlegg er en viktig faktor i byggenæringens mål om å produsere passiv- og plusshus.
 • Den forventede levetiden til et solcelleanlegg er over 30 år.
 • Et solcelleanlegg kan vanligvis monteres i løpet av en dag eller to.
 • Prisen på solceller har falt med 50 prosent de siste seks årene.
 • Du kan få tilskudd på inntil 28 750 kroner for solcelleanlegget.
 • Du kan selge overskuddsstrømmen tilbake til kraftselskapet.

Støtteordninger for solcelleanlegg privat

Gjennom Enova kan du motta tilskudd på inntil 28 750 kroner for solcelleanlegget. Alle norske husstander kan søke om tilskudd til energitiltak i boligen og sekundærboligen (hytta osv). Tilskuddet er satt sammen slik:

Alle får et grunntilskudd på 10 000 kroner for å installere et solcelleanlegg. I tillegg får du 1250 kroner per kW installert effekt opptil 15 kW.* Det maksimale tilskuddsbeløpet er altså 28 750 kroner, og med et vanlig solcelleanlegg på 4 kW mottar du 15 000 kroner.

*Tilskuddet er begrenset til maksimalt 35 prosent av de samlede utgiftene for anlegget inkludert moms.

 


 Under ser du to utvalgte pakker, men vi kommer gjerne på befaring og gir deg et tilbud på den størrelsen du ønsker, send oss en henvendelse.