SAMEIE/BORETTSLAG/NÆRING


K2 Elektro`s underavdeling K2 Charge har egne prosjektledere med spesialkompetanse på elbillading.

Ingen flere sikringer som går, samt redusert brannfare. Med en ladestasjon forsvinner faremomentene som er med lading i stikkontakt. Bilen lades raskt og trygt – du kan sove godt om natten. Med en ladestasjon for privat, borettslag/sameier og næringsbygg, er bilen klar når du er klar. Du halverer som regel ladetiden. Effektivt og trygt.

Stadig flere borettslag/sameier og næringsbygg ønsker å installere ladestasjoner ettersom flere beboere/ansatte skaffer seg elbil. Felles, - og energi-kostnader skal ofte fordeles på hver enkelt beboer/ansatt/bedrift. Det handler om å finne smarte løsninger som utnytter og optimaliserer tilgjengelig effekt som er tilpasset fremtidens elbilpark.

K2 Charge leverer komplette ladeanlegg med kommunikasjon, administrasjon og betalingsløsninger.

Å tilrettelegge for lading av elbiler og ladbare hybrider vil være en god investering i boligmassen når en stadig høyere andel av bilparken kjører på strøm. Planlegg for et ladeklart parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle i framtiden. En ladeklar plass betyr at infrastrukturen ligger der, men at kjøp og montering av ladeboks skjer ved behov etter beboernes ønsker. Fremføring av «stamkabler» (dimensjonert for antall ladeplasser og ønsket minimum ladeeffekt), sikringsautomater og kommunikasjon for styring og kontroll av ladeanlegget. Selve installasjonen består av flatkabel/pfxp forlagt forbi alle p-plasser med avganger/koblingsbokser for avgreininger til ladestasjon. Det er da klart for å tilkoble ladestasjon etter behov til infrastrukturen.

Sameier og borettslag kan ikke lengre nekte beboere å skaffe seg ladestasjon uten saklig grunn. 

 

K2 Charge er en totalleverandør av ladeløsninger for næring, borettslag og privat.

 • Installasjon av infrastruktur
 • Salg og leveranse av Zaptec Pro / Easee Charge til sluttkunde
 • Gravearbeider – der dette er nødvendig
 • Betalingsløsning via samarbeidspartner Charge365 og andre
 • Finansiering via Svea Finans for ladeanlegg
 • Finansiering via Klarna for kjøp av ladeboks i vår egen nettbutikk

 

Fordeler med finansiering vs. leasing

  • Eier selv ladeanlegget etter for eksempel 36 mnd. nedbetalingstid, ingen uforutsette økninger i pris – dette gjør du ikke med en leasingavtale
  • Styrer kostnadene til bruker selv – ikke styrt av en 3.part med påslag og mnd. abonnement utgifter
  • Binder ikke opp for mye kapital til annet forefallende arbeid i borettslaget

TRYKK HER, SÅ KOMMER VI PÅ BEFARING OG GIR DERE ET RIKTIG TILBUD FOR DERES BEHOV