ELBILADING SAMEIER/BORETTSLAG

LADESTRUKTUR


K2 Elektro AS har dedikerte prosjektledere med stor kompetanse på ladeanlegg. Ingen flere sikringer som går, samt redusert brannfare. Med en ladestasjon forsvinner faremomentene som er med lading i stikkontakt. Bilen lades raskt og trygt – du kan sove godt om natten. Med en ladestasjon for privat, borettslag/sameier og næringsbygg, er bilen klar når du er klar. Du halverer som regel ladetiden. Effektivt og trygt.

Stadig flere borettslag/sameier og næringsbygg ønsker å installere ladestasjoner ettersom flere beboere/ansatte skaffer seg elbil. Felles, - og energi-kostnader skal ofte fordeles på hver enkelt beboer/ansatt/bedrift. Det handler om å finne smarte løsninger som utnytter og optimaliserer tilgjengelig effekt som er tilpasset fremtidens elbilpark.

K2 Elektro AS leverer komplette ladeanlegg med kommunikasjon, administrasjon og betalingsløsninger.

Å tilrettelegge for lading av elbiler og ladbare hybrider vil være en god investering i boligmassen når en stadig høyere andel av bilparken kjører på strøm.

Planlegg for et ladeklart parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at man skal kunne tilby ladeplass til alle i framtiden. En ladeklar plass betyr at infrastrukturen ligger der, men at kjøp og montering av ladeboks skjer ved behov etter beboernes ønsker.

Fremføring av «stamkabler» (dimensjonert for antall ladeplasser og ønsket minimum ladeeffekt), sikringsautomater og kommunikasjon for styring og kontroll av ladeanlegget.

Selve installasjonen består av flatkabel/pfxp forlagt forbi alle p-plasser med avganger/koblingsbokser for avgreininger til ladestasjon. Det er da klart for å tilkoble ladestasjon etter behov til infrastrukturen.

Sameier og borettslag kan ikke lengre nekte beboere å skaffe seg ladestasjon uten saklig grunn. 

 


TRYKK HER, SÅ KOMMER VI PÅ BEFARING OG GIR DERE ET RIKTIG TILBUD FOR DERES BEHOV